Kroonjaar

Zogenoemde kroonjaren (veelvouden van tien) worden vaak uitgebreider gevierd of zijn aanleiding voor een feest(je). Ook de leeftijd dat men voor de wet volwassen wordt (achttien) en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd viert men vaak op bijzondere wijze.

Een aantal kroonjaren is genoemd naar Bijbelse personen. Is de jarige een vrouw, dan wordt in plaats daarvan vaak de vrouw van de Bijbelse persoon genoemd:

  • 50 jaar: Abraham (of Sara)
  • 60 jaar: Isaak (of Rebekka)
  • 70 jaar: Jacob (of Rachel)
  • 80 jaar: Jozef (of Asnath)
  • 90 jaar: Efraïm
  • 100 jaar: Metusalem

Deze benamingen berusten niet op de leeftijd die door die personen bereikt werd. De meeste aartsvaders werden veel ouder.

De associatie tussen 50 jaar en Abraham berust op een verkeerde interpretatie van Johannes 8:57: "Gij zijt nog geen vijftig en ge hebt Abraham gezien?" De jarige wordt vaak uitgebeeld met een pop en daarbij een treffende leuze over de jarige. Ook kan een Abraham of Sara als koek geschonken worden aan de jarige.

De volgende kroonjaren zijn genoemd naar de belangrijkste zoon, kleinzoon enz. van Abraham.

Metusalem leefde veel eerder. Van hem wordt een leeftijd van 969 jaar genoemd, de oudste persoon in de Bijbel. Wanneer in Nederland iemand honderd jaar wordt, krijgt hij/zij vaak felicitaties vanuit de gemeente waar men woont. Het is de traditie dat de koning een persoonlijke brief stuurt, die door de burgemeester wordt bezorgd.

Bron: wikipedia.org